Uz pomoć New Look alata za ONLINE AKVIZICIJU KLIJNTA i prodaju proizvoda prebacujete veliki deo svog poslovanja u online sferu, smanjujete rad šalterskih službi i kreirate bržu komunikaciju sa klijentima i njihovu akviziciju. Proizvodi koje komuniciramo:

AKVIZICIJA KLIJENATA

Lead magnet kampanje
ChatBot
Engagement alati
Consent management

LEAD MAGNET KAMPANJE

suština ove vrste kampanje je privlačenje korisnika jednostavnim i brzim online aktivacijama, kao što su kvizovi, a zatim njihovo aktiviranje putem mail kampanja i slanje na stranice gde se direktno prijavljuju za razgovor sa kontakt centrom.

ENGAGEMENT ALATI

predstavljaju skup alata koji se instaliraju na veb sajt banke i daju mogućnosti za bolji engagement posetilaca. Na primer, kada se korisnik zadrži neko vreme, iskoči mu popup. Kada skroluje do određenog mesta, pojavi mu se poruka. Na taj način se kreira veće interakcija sa korisnikom i direktno se nudi ono što je bitno.

CHATBOT

je automatizovani alat za komunikaciju sa klijentima na sajtu Banke ili nekih partnera, gde se kroz unapred programiranu komunikaciju korisnik vodi do sadržaja koji mu je potreban. ChatBot sadrži i kalkulatore kredita, online forme za zakazivanje sastanka ili poziva kontakt centra, spiskove ekspozitura sa radnim vremenima i drugo.

CONSENT MANAGEMENT

je alat za vođenje računa o saglasnostima klijenata koji dolaze sa online kanala, u skladu sa GDPR regulacijama. Daje mogućnost za prikupljanje saglasnosti i lak način za njihovo povlačenje od strane klijenata.