Politika privatnosti

Izjava o zaštiti privatnosti

Ko smo mi

New Look Entertainment d.o.o, Knićaninova 14, office@m1.rs, 011/ 24 20 677 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

New Look Entertainment d.o.o prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Website

Svrha obrade i pravni osnov

New Look Entertainment d.o.o koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Besplatna SEO analiza vašeg sajta
 • Slanje komercijalne ponude
 • Pružanje osnovnih usluga
 • Ponude novih proizvoda i usluga

New Look Entertainment d.o.o podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

 • Pristanak
 • Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

New Look Entertainment d.o.o štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Sistem privilegija i rola

New Look Entertainment d.o.o čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 5 godina od trenutka formiranja baze.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

New Look Entertainment d.o.o ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

New Look Entertainment d.o.o ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

New Look Entertainment d.o.o ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem New Look Entertainment d.o.o na sledeće načine:

 • Adresa
 • Email
 • Telefon

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Svi zaposleni naše kompanije odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.